De bewoners van Duinwijk

In 1823 wordt de eerste steen van Duinwijk gelegd. De eerste bewoners zijn de burgemeester Johannis Peeck en  Stijntje van Bremen. Hij is van 1813 tot 1817 Schout van de gemeente Schoorl. In 1817 wordt hij Burgemeester en blijft dat tot zijn overlijden in 1840. Johannis Peeck is geboren in 1784 in Schraalenburgh (New Jersey, USA). Zijn zoon Johannis Cornelis Peeck is geboren in 1822 in Schoorl. Hij is van 1850 tot 1896 Burgemeester van Schoorl. Hij is getrouwd met Antonetta Adriana van Asperen (1825-1902). De twee zoons Johannes Antonie Peeck en Antonie Johannes Peeck zijn beiden ook burgemeester van Schoorl geweest. Johannes Antonie is van 1896 tot 1900 burgemeester. Hij sterft jong. Na zijn overlijden wordt zijn broer Antonie Johannes (A.J.) burgemeester. Hij is burgemeester van 1900 tot 1924. Allen hebben in Duinwijk gewoond. Het huis heeft tot 1903 ook dienst gedaan als secretariaat van de gemeente. Het huis is bewoond geweest door de familie totdat de Duitsers het huis tijdens de tweede wereldoorlog confisceerden. Na de oorlog heeft het huis dienst gedaan als pension. Vanaf 2017 wordt het huis weer bewoond door de familie. De zesde en zevende generatie Peeck. Het voorhuis is een Rijksmonument. Het is tussen 2021 en 2023 gerestaureerd. In de komende jaren wordt het achterhuis aangepakt. 

De eerste bewoners van Duinwijk

 

Johannis Peeck (1784 - 1840) en Stijntje van Bremen (1788-1857) zijn de eerste bewoners van Duinwijk. De schilderijen hangen in het depot van museum Kranenburgh in Bergen (NH).  Johannis is geboren in Schraalenburgh (USA). De vader van Johannis is geemigreerd uit Amerika met zijn vrouw Catharina Blaauw. De familie stamt af van Jan Peeck en Marie Philippe du Trieux uit New Amsterdam (New York). 

Burgemeester J.C. Peeck en Antonetta A.van Asperen

Na het overlijden van Stijntje van Breemen wordt het huis overgedragen aan Johannes Cornelis Peeck (1822-1896). Hij trouwt met Antonetta Adriana van Asperen (1825-1902). Hij is ongeveer 50 jaar burgemeester van Schoorl.    

De burgemeester op oudere leeftijd

Burgemeester J.C. Peeck op oudere leeftijd. 

In 1896 werd Johannes Antonie Peeck burgemeester op 23 jarige leeftijd. Hij is slechts 4 jaar burgemeester.  Hij overlijdt in 1900. Daarna wordt zijn jongere broer burgemeester. 

De jonge jaren van A.J. Peeck

De jonge jaren van burgemeester A. J. Peeck (ca. 1885)

De derde generatie - 3 burgemeesters vastgelegd eind 19de eeuw. 

Een foto voor Duinwijk van drie burgemeesters. Van links naar rechts A.J. Peeck, J.C. Peeck , A. van Asperen en J.A. Peeck.  

De vierde bewoner van Duinwijk

De vierde burgemeester, A.J. Peeck op jonge leeftijd. Hij renoveert en verbouwt Duinwijk rond 1905. 

De laatste burgemeester en zijn vrouw

 

Burgemeester A.J. Peeck en zijn vrouw Johanna Veenhuijsen. Zij kregen vier kinderen. Dat zijn: Antonetta Adriana Peeck (1893-1952), Emma Johanna Peeck (1896 - 1996), Johannes Cornelis Peeck (1901 - 1956) en Hermina Johanna Peeck (1907 - 1988)

Het gezin van de laatste burgemeester

De familie Peeck omstreeks 1910. Van links naar rechts (boven naar beneden):  Emma Johanna Peeck , Johannes Cornelis Peeck, Antonetta Adriana Peeck (Boven), Johanna Veenhuijsen, Hermina Johanna Peeck en burgemeester Antonie Johannes Peeck.

De kinderen Peeck in de duinen rond 1910-1915

De kinderen van burgemeester AJ. Peeck wandelen in de duinen.  Onbekend is wie het gezelschap met de wandelstok  is. 

De volgende generatie 

J.C. Peeck op de bokkenwagen voor de ingang van Duinwijk (Ca. 1915)

De gezusters Peeck met Annie Kossen van de Bakkerij op Binnenweg 15 (?). ca. 1915. 

Johannes Cornelis Peeck, zoon van de laatste burgemeester, was een liefhebber van paarden. Hier op jonge leeftijd (ca. 1915)

Te paard tegenover Duinwijk

J.C. Peeck te paard (Ca. 1920). Hij heeft zijn kandidaats diergeneeskunde en vervolgens huisarts geworden in Middelburg. 

De tweede, derde, zesde en zevende generatie bewoners van Duinwijk.